Powrót do strony głównej

Polscy Żydzi laureatami Nagrody Nobla

 

L.p. Data Nazwisko i imię Dziedzina Biografia
1. 1907 r Albert Abraham Michelson Fizyka 1852-1931, fizyk amerykański; autor precyzyjnych metod pomiaru prędkości światła i długości fal linii widmowych; 1907 Nagroda Nobla.
2. 1908 r Paul Ehrlich Medycyna 1854-1915, urodził się w Strzelnie na Pomorzu, lekarz, chemik, bakteriolog; dyrektor Doświadczalnego Instytutu Terapii we Frankfurcie nad Menem; pionier współczesnej chemioterapii; odkrywca leków przeciw kile salwarsanu (z S. Hatą) i neosalwarsanu; 1908 Nagroda Nobla.
3. 1944 r Isidor Isaac Rabi (1898-1988) Fizyka fizyk amerykański, urodzony w Polsce, w Rymanowie; badania nad magnetycznymi właściwościami jąder atomowych;
4. 1945 r Sir Ernst Boris, Chain (1906-1979) Medycyna biochemik angielski; urodził się na pograniczu polsko - rosyjskim. Po uzyskaniu matury w Polskim gimnazjum udał się na studia do Niemiec, skąd w 1933 roku wyjechał do Anglii. Profesor uniwersytetu w Oksfordzie i Uniwersytetu Londyńskiego; dyrektor Międzynarodowego Centrum Chemicznego i Mikrobiologicznego w Rzymie; wyodrębnił (z H.W. Floreyem) i zastosował w lecznictwie penicylinę;
5. 1950 r Tadeusz Reichstein (1897-1995) Biochemia biochemik szwajcarski, pochodzenia polskiego; urodzony we Włocławku, prof. uniwersytetu w Bazylei; zsyntetyzował kwas askorbinowy, wyizolował kortyzon oraz kilka innych hormonów kory nadnercza;
6. 1952 r Selman Waksman (1888-1973) Mikrobiologia mikrobiolog amerykański "rosyjskiego pochodzenia", ponieważ urodził się pod zaborem rosyjskim. Profesor uniwersytetu w Nowym Brunszwiku, dyrektor Rutgers Institute of Microbiology tamże; prace nad rolą drobnoustrojów glebowych; odkrył 1944 streptomycynę; Microbial Antagonisms and Antibiotic Substances (1945);
7. 1978 r Menachem Begin

Pokojowa Nagroda Nobla

1913-92, izraelski polityk, działacz syjonistyczny; urodzony w Polsce, 1943 przybył do Palestyny w armii generała Władysława Andersa, gdzie pozostał; przewodził paramilitarnej organizacji żydowskiej Irgun Cwai Leumi; 1948-83 przewodniczący partii Herut; 1977-83 premier z ramienia prawicowej koalicji Likud; 1979 podpisał ostatecznie układ pokojowy z Egiptem
8. 1978 r Isaac Bashevis Singer (1904-1991). Literatura Urodził się w  Leoncinie-pisarz żydowski, tworzący w języku jidysz
9. 1981 r Roald Hoffmann Chemia ur. 1937, chemik amerykański, pochodzenia polskiego, urodzony w Złoczewie (obecnie Ukraina); prof. Uniwersytetu Cornella w Ithaca; członek m.in. Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie; prace w dziedzinie teorii reakcji chemicznych; 1981 Nagroda Nobla za osiągnięcia w badaniach nad mechanizmami reakcji chemicznych.
10. 1992 r George Charpak Fizyka
ur. 1924, fizyk francuski; wynalazca wielodrutowej komory proporcjonalnej do rejestracji cząstek naładowanych; 1992 Nagroda Nobla.
11. 1994 r Szimon Peres Pokojowa Nagroda Nobla ur. 1923, polityk izraelski; udział w wojnie arabsko-izraelskiej 1948-49; współzałożyciel Izraelskiej Partii Pracy i członek jej władz; od 1950 pełnił wysokie funkcje rządowe (m.in. kilkakrotnie minister różnych resortów); 1984-86 premier, 1986-90 wicepremier; jako minister spraw zagranicznych w rządzie Icchaka Rabina, 1993 podpisał porozumienie o autonomii palestyńskiej, za co 1994 Pokojowa Nagroda Nobla (wraz z Rabinem i Jasirem Arafatem); po śmierci Rabina w zamachu 1995 premier (do 1996).
12. 1995 r Joseph Rotblat (1908-) Pokojowa Nagroda Nobla fizyk brytyjski; urodzony w Polsce, od 1939 w Wielkiej Brytanii; prof. uniwersytetu w Londynie i St. Bartholomews Hospital Medical College; czł. PAN; prace m.in. dotyczące zastosowania fizyki w medycynie i biologii; współzałożyciel 1955 konferencji Pugwash (od 1988 prezes);

13.

2004 r

Aaron Ciechanover

- noblista w dziedzinie chemii

 
2004-10-06 14:09:00
57-letni Aaron Ciechanover, uczony izraelski polskiego pochodzenia, jest jednym z trzech tegorocznych noblistów z chemii. Nagrodę przyznano mu za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach, w którym bierze udział białko ubikwityna.

Aaron Ciechanover (ur. w Hajfie w Izraelu) był doktorantem drugiego tegorocznego noblisty w dziedzinie chemii Avrama Hershko. W jego laboratorium zaczął pracować w 1976 r.

Stopień doktora medycyny uzyskał w 1981 w Technion (Izraelski Instytut Technologii) w Hajfie.

Obecnie jest profesorem biochemii i dyrektorem Instytutu Badawczego Nauk Medycznych im. Rodziny Rappaportów w Technion.

Za współodkrycie roli ubikwityny Ciechanover otrzymał wraz ze swoim nauczycielem Avramem Hershko wiele prestiżowych nagród, w tym amerykańską nagrodę im. Alberta Laskera w 2000 r. Często uważa się ją za drugie po Noblu wyróżnienie w dziedzinie nauk biologicznych.

 

         

Laureaci Nobla z chemii w latach 1901-2003
http://info.onet.pl/1192524,16,artykul.html


Laureaci Nobla w dziedzinie chemii w ostatniej dekadzie
http://info.onet.pl/1192529,16,artykul.html


Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki od 1901 do 2003 roku
http://info.onet.pl/1192368,16,artykul.html


 

  Powrót do strony głównej


 


Jesteś Gościem na mojej stronie